Asiantuntijaosaaminen

Sisäinen laskenta

Kirjanpidon peruspalveluiden lisäksi autamme suunnittelemaan liiketoimintaa ja analysoimaan kannattavuutta esimerkiksi seuraavilla sisäisen laskennan palveluilla.

 • Kustannuspaikka- ja projektiseuranta projekteittain ja tarvittaessa litteroittain
 • Budjetointi ja ennusteiden laatiminen
 • Investointi- ja kannattavuuslaskelmat
 • Rahoitus- ja kassavirtalaskelmat
 • Johdon raportointi asiakkaan tarpeen mukaan
 • Erityisraportointi esim. Tekes-raportit ja RAY-raportit ja muu rahoittajaraportointi

 

Tilinpäätössuunnittelu

Tilinpäätöksen laatiminen on muutakin kuin kirjanpito- ja verolain vähimmäisnormien noudattamista. Kirjanpitolaki tarjoaa tätä nykyä monia vaihtoehtoja taloudellisten asioiden esittämiseen. Voimme yhdessä suunnitella tarpeiden mukaisen ja sidosryhmiesi kannalta informatiivisen tilinpäätösasiakirjan.

Hallinnollisten asiakirjojen laatiminen

FinCount tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityä taloushallinnon kokonaisratkaisuja. Päivittäisten taloushallintopalvelujen lisäksi meiltä löytyy organisaatiosi käyttöön vankkaa talousjohdon osaamista. Analysointi-, suunnittelu- ja neuvontapalveluita hyödyntämällä saat uutta näkökulmaa yrityksesi toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Laadimme yhtiön hallintoon liittyvät asiakirjat, kuten hallituksen pöytäkirjat ja yhtiökokouspöytäkirjat. Meiltä löytyy vankkaa talousjohdon osaamista ja voimme halutessanne avustaa myös erilaisten yhtiöhallintoon liittyvien sopimusten, kuten osakassopimusten ja yhtiöjärjestyksen laadinnassa. Olemme apuna muutostilanteissa ja voimme avustaa erilaisten kaupallisten ja yhtiöoikeudellisten sopimusten, kuten kauppakirjojen laatimisessa. Laadimme muutosilmoitukset Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä verohallinnolle.

Meillä on vankka kokemus säätiö- ja yhdistysasioista ja voimme avustaa säätiölain edellyttämän lähipiirirekisterin ja siihen tarvittavan materiaalin keräämisessä.

Johtoryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Osallistumme johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyyn ja avustamme esitysmateriaalin koostamisessa. Tarvittaessa tulemme paikan päälle esittämään taloudellisen materiaalin johtoryhmälle tai hallitukselle. Annamme aidosti lisäarvoa – tarjoamme mielipiteen, emme pelkkää lukujen pyöritystä.

 

Verosuunnittelu

Autamme asiakastamme suunnittelemaan liiketoimintansa siten, että kirjanpito ja muut asiakirjat vastaavat verottajan vaatimuksia ja mahdolliset sudenkuopat vältetään. Aktiivisella asenteella voidaan säästyä jälkiveroilta ja muilta ikäviltä seuraamuksilta tavalla, joka tyynnyttää verokarhun ja ilahduttaa yrittäjää.

Avustaminen yritysjärjestelyissä

Voimme avustaa yrityksiä niiden erilaisissa järjestelyissä. Oltiinpa sitten perustamassa, purkamassa, jakamassa tai sulauttamassa tai sitten ihan vain ostamassa tai myymässä yritystoimintaa. Olemme apunasi asiakirjojen laadinnassa, laskelmien laatimisessa sekä lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävissä.

Lakisääteinen tilintarkastus ja tilintarkastajan lausunnot

 Ammattimainen tilintarkastus antaa omistajille ja johdolle varmuutta organisaation taloudellisesta tilanteesta sekä taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta. Meillä on kokemusta tilintarkastuksesta yli 20 vuoden ajalta. Pitkä kokemus luo pohjan erilaisten yritysten ja yhteisöjen toiminnan ymmärtämiseen. KHT Soila Rantalalla on kattavaa osaamista ja kokemusta niin pörssiyhtiöiden, pienten ja keskisuurien yritysten kuin yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastuksesta. Erityisosaamisalueena mainittakoon rakentamisen ja kiinteistöjen kirjanpito sekä säätiöiden ja yhdistystoiminnan erityispiirteet, kuten RAY-avustukset ja muut investointiavustukset sekä niihin liittyvä raportointi.

Sisäinen laskenta

Kirjanpidon peruspalveluiden lisäksi autamme suunnittelemaan liiketoimintaa ja analysoimaan kannattavuutta esimerkiksi seuraavilla sisäisen laskennan palveluilla.

 • Kustannuspaikka- ja projektiseuranta projekteittain ja tarvittaessa litteroittain
 • Budjetointi ja ennusteiden laatiminen
 • Investointi- ja kannattavuuslaskelmat
 • Rahoitus- ja kassavirtalaskelmat
 • Johdon raportointi asiakkaan tarpeen mukaan
 • Erityisraportointi esim. Tekes-raportit ja RAY-raportit ja muu rahoittajaraportointi

Tilinpäätössuunnittelu

Tilinpäätöksen laatiminen on muutakin kuin kirjanpito- ja verolain vähimmäisnormien noudattamista. Kirjanpitolaki tarjoaa tätä nykyä monia vaihtoehtoja taloudellisten asioiden esittämiseen. Voimme yhdessä suunnitella tarpeiden mukaisen ja sidosryhmiesi kannalta informatiivisen tilinpäätösasiakirjan.

Hallinnollisten asiakirjojen laatiminen

FinCount tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityä taloushallinnon kokonaisratkaisuja. Päivittäisten taloushallintopalvelujen lisäksi meiltä löytyy organisaatiosi käyttöön vankkaa talousjohdon osaamista. Analysointi-, suunnittelu- ja neuvontapalveluita hyödyntämällä saat uutta näkökulmaa yrityksesi toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Laadimme yhtiön hallintoon liittyvät asiakirjat, kuten hallituksen pöytäkirjat ja yhtiökokouspöytäkirjat. Meiltä löytyy vankkaa talousjohdon osaamista ja voimme halutessanne avustaa myös erilaisten yhtiöhallintoon liittyvien sopimusten, kuten osakassopimusten ja yhtiöjärjestyksen laadinnassa. Olemme apuna muutostilanteissa ja voimme avustaa erilaisten kaupallisten ja yhtiöoikeudellisten sopimusten, kuten kauppakirjojen laatimisessa. Laadimme muutosilmoitukset Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä verohallinnolle.

Meillä on vankka kokemus säätiö- ja yhdistysasioista ja voimme avustaa säätiölain edellyttämän lähipiirirekisterin ja siihen tarvittavan materiaalin keräämisessä.

Johtoryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Osallistumme johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyyn ja avustamme esitysmateriaalin koostamisessa. Tarvittaessa tulemme paikan päälle esittämään taloudellisen materiaalin johtoryhmälle tai hallitukselle. Annamme aidosti lisäarvoa – tarjoamme mielipiteen, emme pelkkää lukujen pyöritystä.

 

Verosuunnittelu

Autamme asiakastamme suunnittelemaan liiketoimintansa siten, että kirjanpito ja muut asiakirjat vastaavat verottajan vaatimuksia ja mahdolliset sudenkuopat vältetään. Aktiivisella asenteella voidaan säästyä jälkiveroilta ja muilta ikäviltä seuraamuksilta tavalla, joka tyynnyttää verokarhun ja ilahduttaa yrittäjää.

Avustaminen yritysjärjestelyissä

Voimme avustaa yrityksiä niiden erilaisissa järjestelyissä. Oltiinpa sitten perustamassa, purkamassa, jakamassa tai sulauttamassa tai sitten ihan vain ostamassa tai myymässä yritystoimintaa. Olemme apunasi asiakirjojen laadinnassa, laskelmien laatimisessa sekä lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävissä.

Lakisääteinen tilintarkastus ja tilintarkastajan lausunnot

 Ammattimainen tilintarkastus antaa omistajille ja johdolle varmuutta organisaation taloudellisesta tilanteesta sekä taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta. Meillä on kokemusta tilintarkastuksesta yli 20 vuoden ajalta. Pitkä kokemus luo pohjan erilaisten yritysten ja yhteisöjen toiminnan ymmärtämiseen. KHT Soila Rantalalla on kattavaa osaamista ja kokemusta niin pörssiyhtiöiden, pienten ja keskisuurien yritysten kuin yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastuksesta. Erityisosaamisalueena mainittakoon rakentamisen ja kiinteistöjen kirjanpito sekä säätiöiden ja yhdistystoiminnan erityispiirteet, kuten RAY-avustukset ja muut investointiavustukset sekä niihin liittyvä raportointi.

Kiinnostuitko?