Erityisosaaminen

Rakentamisen kokonaisuus ja oman käytön arvonlisävero

Rakentaminen ja siihen liittyvät kirjanpidolliset erityispiirteet, kuten osatuloutus, perustajaurakointi ja rakentamisen projektiseuranta litteroineen on meille tuttua. Tunnemme oman käytön arvonlisäveroon liittyvän problematiikan. Raportoimme rakentamisen edistymisestä omistajille havainnollisesti ja ymmärrettävästi.

Kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden kokonaisuus

Hallitsemme kiinteistöihin liittyvät erityiskysymykset, kuten kiinteistöinvestointien arvonlisäveroasiat.  Tiedämme miten kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuu lasketaan ja tarvittaessa avustamme investointilaskelmien tekemisessä.

Hallitsemme vuokrahallinnon eri osa-alueet, kuten indeksoinnin, vakuuksiin liittyvät kysymykset sekä ylläpitovuokran tasauslaskelmat monimutkaisissakin omistussuhteissa.

Tarvittaessa avustamme myös kiinteistöjen hankintaan liittyvän Due Diligence -tarkastuksen suorittamisessa.

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistysten ja säätiöiden toimintaan liittyy monenlaista erityisosaamista ja tarkkuutta. Tiedämme, että kustannuspaikkaseuranta on yhdistysten kannalta olennaista. Järjestämme kirjanpidon siten, että se antaa tarvittavat tiedot julkisten rahoittajien ja avustajien, kuten Raha-automaattiyhdistyksen tarpeisiin. Osaamme laatia rahoittajaraportit ja tilitykset. Ymmärrämme aikataulujen merkityksen.

 Säätiölain muutoksen myötä säätiöille asetettiin uusia velvoitteita mm. lähipiiriraportointiin. Tunnemme lähipiirikäsitteen ja voimme avustaa säätiötä lähipiiriseurannan järjestämisessä.

Rakentamisen kokonaisuus ja oman käytön arvonlisävero

Rakentaminen ja siihen liittyvät kirjanpidolliset erityispiirteet, kuten osatuloutus, perustajaurakointi ja rakentamisen projektiseuranta litteroineen on meille tuttua. Tunnemme oman käytön arvonlisäveroon liittyvän problematiikan. Raportoimme rakentamisen edistymisestä omistajille havainnollisesti ja ymmärrettävästi.

 

Kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden kokonaisuus

Hallitsemme kiinteistöihin liittyvät erityiskysymykset, kuten kiinteistöinvestointien arvonlisäveroasiat.  Tiedämme miten kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuu lasketaan ja tarvittaessa avustamme investointilaskelmien tekemisessä.

Hallitsemme vuokrahallinnon eri osa-alueet, kuten indeksoinnin, vakuuksiin liittyvät kysymykset sekä ylläpitovuokran tasauslaskelmat monimutkaisissakin omistussuhteissa.

Tarvittaessa avustamme myös kiinteistöjen hankintaan liittyvän Due Diligence -tarkastuksen suorittamisessa.

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistysten ja säätiöiden toimintaan liittyy monenlaista erityisosaamista ja tarkkuutta. Tiedämme, että kustannuspaikkaseuranta on yhdistysten kannalta olennaista. Järjestämme kirjanpidon siten, että se antaa tarvittavat tiedot julkisten rahoittajien ja avustajien, kuten Raha-automaattiyhdistyksen tarpeisiin. Osaamme laatia rahoittajaraportit ja tilitykset. Ymmärrämme aikataulujen merkityksen.

 Säätiölain muutoksen myötä säätiöille asetettiin uusia velvoitteita mm. lähipiiriraportointiin. Tunnemme lähipiirikäsitteen ja voimme avustaa säätiötä lähipiiriseurannan järjestämisessä.

Kiinnostuitko?